Minimaliseren gaswinning Groningenveld

Formele titel: 
Wetsvoorstel wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet en betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie (gesloten)

Inhoud:
Het wetsvoorstel regelt dat GTS de minister van EZK adviseert over de benodigde minimale gaswinning uit het Groningenveld en dat vervolgens middels een operationele strategie NAM wordt opgedragen deze hoeveelheid te winnen.

Internetconsultatie loopt van 29 maart 2018 tot en met 13 april 2018.

Beoogde datum inwerkingtreding:
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.