Wetgevingskalender

Ondersteunen opgave windenergie op zee

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35092

Nieuwe gasaansluitingen voor woningen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34781