Wetgevingskalender

Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
35167

Ondersteunen opgave windenergie op zee

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35092

Wet opslag duurzame energie

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
35004
Inwerkingtreding: 
1 januari 2019

Nieuwe gasaansluitingen voor woningen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34781