Stand van zaken thematafels Energietop

1. Energie op eigen dak

Gemeenten zetten zich in voor het beschikbaar stellen van daken van gemeentelijk vastgoed voor het opwekken van zonne-energie. Die daken kunnen door gemeenten zelf gebruikt worden of ter beschikking worden gesteld aan bewoners die geen eigen geschikt dak hebben.

Wat hebben de deelnemers afgesproken te bereiken?
Afspraak 1: Tijdens de energietop hebben negen gemeenten afgesproken ‘eigen’ dak te gaan gebruiken voor het opwekken van zonne-energie en daar ook een business-case voor te ontwikkelen. Gemeenten staan zelf aan de lat om te bekijken welke daken beschikbaar gesteld kunnen worden en voor het ontwikkelen van de business-case.
Afspraak 2: Daarnaast is met en tussen externe partijen afgesproken om bestaande kennis over model-overeenkomsten, aanbestedingstrajecten, businesscases, etc. te bundelen en beter te ontsluiten. Betrokken partijen gaan in gezamenlijkheid kennis bundelen en ontsluiten.

Trekker: Wethouder Olaf Prinsen van Apeldoorn is bestuurlijk trekker.
Aansluiten bij deze ambities? Neem contact op met Jeroen.hovens@vng.nl

2. Verduurzaming van bestaand vastgoed (bedrijven en kantoren)

Gemeenten en andere partijen verkennen de rol van de regionale overheid bij het verduurzamen van bestaand beleggingsvastgoed van o.a. institutionele beleggers.

Wat hebben de deelnemers afgesproken te bereiken?
Er zijn concrete vervolgstappen gemaakt. De gemeente Utrecht gaat een verkenning uitvoeren
Partijen die meedenken en geconsulteerd kunnen worden tijdens deze verkenning zijn:
FGH Bank, DGBC, IVBN, Energiesprong/Platform31, de Groene Zaak, ministerie BZK.

De gemeenten Voorschoten, Dordrecht, Amersfoort, Haarlem, Den Haag en Amsterdam willen bij project worden betrokken  

Eind mei/begin juni wordt de balans opgemaakt van de voortgang van het project. Gemeente Utrecht zal op uitnodiging van Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie in besloten kring de voortgang van de verkenning  toelichten.
 
Trekkers. Bestuurlijk trekker is Lot van Hooijdonk, gemeente Utrecht en ambtelijk trekker Bas Pickkers, gemeente Utrecht
Aansluiten bij deze ambitie? Neem contact op met marjon.bosman@vng.nl

3. Kansen in beeld voor duurzame energieopwekking met de Energieatlas

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nationale energieatlas waarmee inzichtelijk wordt waar kansen voor energieopwekking, besparing en het koppelen van vraag en aanbod van bijvoorbeeld warmte liggen.

Wat hebben de deelnemers afgesproken?In maart vinden in verschillende regio’s bijeenkomsten plaats waarin de kansen van de atlas besproken worden en gewerkt wordt aan commitment voor de ontwikkeling van een nationaal dekkende atlas.

Trekker: Bob Mantel van de gemeente Amsterdam ambtelijk trekker
Aansluiten bij deze ambitie? Neem contact op met b.mantel@amsterdam.nl

4. Duurzame openbare verlichting

Gemeenten en partners zetten zich in om energie te besparen in de openbare verlichting (OVL) en zo bij te dragen aan de Energieakkoord-doelstellingen.

Wat hebben de deelnemers afgesproken te bereiken?

1.Alle aan de OVL-tafels aanwezige gemeenten doen  mee aan de monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor OVL. Het gaat om de gemeenten Son en Breugel, Leek, Utrecht, Waddinxveen, Dordrecht, Meppel, Rotterdam, Hardinxveld-Giessendam, Steenwijkerland, Soest, Stadskanaal, Almere, en de gemeenten waar bureau OVL Lek-Merwede de OVL voor beheert: gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Nederlek en Zederik. Al deze gemeenten zetten zich ook in om energie te besparen in de OVL en bij te dragen aan de Energieakkoord-doelstellingen. Trekker: Dyana Loehr.
2. De gemeenten Son en Breugel, Stadskanaal en Giessenlanden committeren zich om 20% energiebesparing in de OVL in 2020 t.o.v. 2013 te halen d.m.v. verschillende maatregelen: led, dimmen, schakelen, uitzetten.

3.Het InterGemeentelijk Overleg Openbare Verlichting (IGOV) en de NLA spreken samen af dat zij gaan overleggen en afspraken maken over productspecificaties, garanties en na leveringen van OVL-armaturen. Trekkers: Arthur Klink en Frank van der Vloed.

4.Citytec doet het aanbod om voor een gemeente de helft van de OVL te vervangen door intelligente OVL, voorzien van dynamisch schakelen en dimmen. Gemeente Meppel is zeer geïnteresseerd en gaat na of zij kunnen deelnemen. Trekker: Tom de Vries.

5. Netbeheerder Enexis, de NLA, en gemeenten Stadskanaal en Son en Breugel gaan een model business-case maken voor versnelde investering in led verlichting en andere energiezuinige OVL, en meer samenwerking tussen gemeenten en netbeheerder. Tevens nemen ze hierbij innovatie mee. De case brengt antwoord op de vraag: hoe krijgen we de massa ook aan de energiezuinige OVL, een versnelde vervanging. Ze komen binnenkort in een energiezuinig huis in Zwolle bij elkaar voor overleg. Trekkers: Henk Vogels en Henk Ensing.

6.Gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat in gesprek met netbeheerders om de belemmeringen voor wat betreft bemetering, flexibel schakelen e.d. in beeld te krijgen en op te lossen. Trekker: Wilco Knip.

7. Gemeente Stadskanaal wil de OVL energieneutraal en past OVL en datacommunicatie op gelijkspanning toe in samenwerking met Citytec. Stadskanaal en Son en Breugel en Enexis onderzoeken de mogelijkheden voor meer OVL op gelijkspanning (bespaart o.a. energie en levensduur OVL). Trekkers: Henk Vogels en Henk Ensing.

8.Onder andere de gemeenten Dordrecht en Rotterdam passen standaard led en dimmen toe bij alle nieuwbouw en renovatie waarbij de OVL wordt vervangen. Gemeente Waddinxveen gaat in gesprek met Dordrecht hierover. Trekkers: Angelique Martens en Willem Reedijk.

Trekkers. Bestuurlijk trekkers zijn Rob Metz en Martijn Vroom en ambtelijk trekker is Dyana Loehr.

Aansluiten bij deze ambities? Neem contact op met dyana.loehr@rws.nl

5. Gezonde, toekomstbestendige en energie neutrale basisscholen

Gemeenten en hun partners zetten zich in voor gezonde, toekomstbestendige en energie neutrale basisscholen.

Wat hebben de deelnemers afgesproken te bereiken?
1. De gemeenten Waterland en Winsum willen een duurzame nieuwbouwschool en gaan aan de slag met een casus voor de financiering hiervan. Dit doen ze samen met het ministerie van BZK, de Bank Ned. Gemeenten, Platform31, de PO raad en de stichting Maatschappelijk Vastgoed.

2. De gemeente Haarlem wil bestaande onderwijsgebouwen vergaand verduurzamen. Zij gaan hiermee    aan de slag samen met het ministerie van BZK, BNG, Platform31, de PO raad, Escoplan en de stichting Maatschappelijk Vastgoed.  

Trekkers: Wethouder Sikkema (Haarlem) en ambtelijk H. Bueno de Mesquita (Haarlem).

Zowel voor nieuwbouw als de bestaande voorraad is inzicht nodig in stappen die tijdens het proces doorlopen moeten worden. Hiervoor komt een spoorboekje in een “modern” jasje met daarin de do’s en don’ts horen bij welke stap in het proces. RVO, de gemeente Haarlem en de BNG gaan hiermee aan de slag.

Trekker: Wethouder Sikkema (Haarlem) en ambtelijk H. Bueno de Mesquita is initiator en-I. Thijssen (RVO)
Aansluiten bij deze ambitie? Neem contact op met wim.berns@rvo.nl

6. Circulaire economie en grondstoffen

Wat hebben de deelnemers afgesproken te bereiken?
Er zijn 4 ‘afspraken’ gemaakt:
1.      Aanwezige gemeenten maken werk van bewustwording onder burgers en bedrijven als het gaat om de waarde van (afval)grondstoffen
2.      Gemeenten spreken over (waardevolle) grondstoffen i.p.v. afval
3.      Gemeenten nemen het thema ‘circulaire economie’ op in de aanbestedingsrichtlijn
4.      De VNG inventariseert de ‘best practices’ op het gebied van circulaire economie

Trekker: bestuurlijk trekker is Henk Wessel (gemeente Elburg)
Aansluiten bij deze ambitie? Neem contact op met mark.vanwaas@vng.nl

7. Verduurzaming huursector

Wat hebben de deelnemers afgesproken te bereiken?
Elk van de aanwezige partijen gaat lokaal het gesprek voeren met de betrokken partijen en houdt de rest daarover op de hoogte (huurders, corporaties, gemeente).

Trekkers: Bestuurlijk Frits Rorink, wethouder gemeente Deventer en ambtelijk VNG samen met Aedes en de Woonbond.
Aansluiten bij deze ambitie? Neem contact op met leonie.jansen@vng.nl