Sociale huursector

Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties vormen de kapstok om energie / duurzaamheid aan de orde te stellen. De voorbije jaren is veel aandacht uitgegaan naar betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Met de Woningwet 2015 wordt de thematiek aangevuld met kwaliteit en duurzaamheid.

De gemeente heeft, met de Woon- of Omgevingsvisie, een initiërende rol. Idealiter is deze visie tot stand gekomen met betrokkenheid en inbreng van de stakeholders, waaronder woningcorporaties en huurdersorganisatie. En kunnen, op basis van deze gedragen visie, concrete afspraken over uitvoering van energie / duurzaamheid in de prestatieafspraken worden gemaakt.

Voor meer informatie over de woningwet 2015