Sectortafel Industrie

Het doel van de sectortafel Industrie is 22 Mton CO2-reductie in 2030 (cf Regeerakkoord).

Belangrijke onderwerpen voor gemeenten

 • Lange termijnoplossingen: ‘groei door vergroening’
 • Gebiedsgerichte benadering
 • Ondersteunend beleid en instrumentarium
 • Richten op VTH/energiebesparing, alternatieve bronnen en CCU/CCS (waarbij CCS gezien wordt als tussentijdse oplossing om CO2-reductie te bewerkstelligen en niet als einddoel/oplossing)
 • Gezamenlijk haalbaarheidskader

Subtafels

 • Cluster Noordzeekanaal
 • Cluster Chemelot
 • Cluster Zeeland
 • Cluster Rijnmond
 • Cluster Noord
 • Grootste 12 CO2-uitstoters (verantwoordelijk voor 75% van de CO2-uitsoot)
 • Overige industrie (dus verantwoordelijk voor 25% van de uitstoot van industrie)

Clustertafels

Er zijn verschillen tussen de clustertafels. Verschillende regio’s hebben al een programma klaarliggen en kunnen dat inbrengen. Andere clustertafels zijn nog niet zo ver. Daar zijn de gesprekken in het kader van het uit te werken Klimaatakkoord een aanleiding om te versnellen.