Sectortafel Elektriciteit

Het doel van de sectortafel elektriciteit is om in 2030 jaarlijks minstens 20,2 megaton (20,2 miljard kg) minder van het broeikasgas koolstofdioxide ( CO2) uit te stoten.

Belangrijkste onderwerpen voor gemeenten

Gemeenten werken samen met decentrale overheden aan de Regionale energiestrategieën (RES). De RES biedt gemeenten samen met decentrale overheden in de regio de mogelijkheid om zelf de ruimtelijke invulling te geven aan de opgave hernieuwbare energie.

De opgave voor hernieuwbare energie uit het Klimaatakkoord voor de sectortafel Elektriciteit wordt gerealiseerd via de RES. Het is aan de regio’s om een aanbod te formuleren die landelijk kan worden opgeteld tot deze opgave.

Werkgroepen

Onder de sectortafel elektriciteit vallen twee werkgroepen. De werkgroep systeem kijkt naar stabiliteit en flexibiliteit tijdens de overgang naar hernieuwbare energie. De werkgroep ruimte denkt na over waar we onze energie vandaan halen.