Resultaten VNG Energietop

1. Energie op eigen dak

Apeldoorn, Leusden, Landgraaf, Urk, Kaag en Braassem, Lisse, Ridderkerk, Deventer, Bronckhorst; deze 9 gemeenten gaan de uitdaging aan: wie heeft als eerste een sluitende businesscase voor zonnepanelen op eigen dak? De ervaringen en lessen van deze heel verschillende gemeenten worden gebundeld, aangevuld met bestaande best-practices van andere gemeenten en actief gedeeld. De gemeenten worden hierbij ondersteund door onder andere Solar Green Point, Eneco, Stichting Natuur en Milieu, Bank Nederlandse Gemeenten, Pluk De Zon en Eversheds. Wethouder Prinsen van Apeldoorn stuurt dit thema aan naar de volgende energietop op 8 oktober.

2. Verduurzaming van bestaand vastgoed (bedrijven en kantoren)

‘Stop met het optimaliseren van gebouwen maar richt je op de toekomstbestendigheid van gebouwen en gebieden’. Dit was de oproep aan bestuurders van Pieter Zwart, van de FGH bank die financiering verzorgt voor de verduurzaming van bestaande bouw. Gemeente Utrecht neemt dit advies ter harte. Zij zal bij de verkenning naar de rol van regionale overheden bij verduurzaming van bestaand vastgoed de focus verleggen naar de potentiele economische duurzaamheid van gebouwen. Vervolgens gaat de gemeenten met beleggers in gesprek over een mogelijke duurzame toekomst van gebouw en gebied, en elkaars bijdrage hieraan. Nog voor de zomer zal Utrecht deze verkeninning bij de FGH bank presenteren aan  Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, zodat deze aanpak in dit verband kan worden uitgevoerd en wellicht kan worden opgeschaald. Bij de verkenning hebben de volgende partijen een adviserende rol: DGBC, Energiesprong/Platform31, FGH, IVBN, De Groene Zaak en de ministeries van BZK en IenM.

3. Kansen in beeld voor duurzame energieopwekking met de Energieatlas

Met een Energieatlas wordt inzichtelijk waar kansen voor energieopwekking, besparing en het koppelen van vraag en aanbod van bijvoorbeeld warmte liggen. De vraag bij aanwezigen is niet of er een Energieatlas moet komen maar hoe deze er zo snel mogelijk kan komen. Om meer partijen aan te haken worden er de komende tijd regiobijeenkomsten georganiseerd om de atlas toe te lichten. Aanwezigen zoals de gemeente Zaanstad, Amsterdam, Zeewolde, RWS Leefomgeving en Alliander spelen een rol als ambassadeur om anderen mee te krijgen in de ontwikkeling van de Energieatlas. Dat is ook in hun eigen belang: hoe meer partijen ermee doen aan de Energieatlas, des te lager de investeringskosten per partner.

4. Duurzame openbare verlichting

Aan de 2 tafels duurzame openbare verlichting (OVL) zijn maar liefst acht afspraken gemaakt. Zo gaan alle 13 aanwezige gemeenten meedoen aan de monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor OVL en zetten zij zich in om de doelen te behalen. Stadskanaal en Son en Breugel hebben zich zelfs gecommitteerd aan 20% energiebesparing in 2020 en hebben hiervoor een afspraak gemaakt met de Nederlandse Licht Associatie (NLA) en de TU Delft. Deze gemeenten maken bovendien met de NLA en netbeheerder Enexis een business case om te zorgen voor versnelde vervanging door led bij veel gemeenten en OVL op gelijkspanning. Lees verder voor de afspraken.

5. Gezonde, toekomstbestendige en energie neutrale basisscholen

BNG, BZK, de gemeenten Tilburg, Veghel, Winssum, Waterland, Haarlem en Barendrecht, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Mirosch, Escoplan, Platform 31, HIER Klimaatbureau, PO-Raad en de  VNG hebben samen concrete afspraken gemaakt. Waterland en Winsum willen een duurzame nieuwbouwschool en gaan aan de slag met een casus voor de financiering hiervan. Dit doen ze samen met het ministerie van BZK, de BNG, Platform31, de PO raad en de stichting Maatschappelijk Vastgoed. Hetzelfde geldt voor de verduurzaming van een bestaande school uit Haarlem en mogelijk nog een andere gemeente. De geleerde lessen worden gedeeld en gebruikt voor een overzicht met best practices en transparante financieringsconstructies voor schoolbesturen en gemeenten. Hierin werken RVO en BNG samen. Het idee van "elkaar helpen" van de gemeenten Tilburg en Veghel wordt verder uitgewerkt tot een pool van gemeenten en schoolbestuurders, die kennis en ervaring hebben met het verduurzamen van onderwijsgebouwen.

6. Circulaire economie en grondstoffen

Door gemeenten Elburg, Zwolle, Waalwijk, Rheden, Rheden, Boxtel, Haarlemmermeer en de VNG werden talrijke innovatieve initiatieven over het voetlicht gebracht aan de thematafel ‘Circulaire economie en grondstoffen’. Door de ‘best practices’ uit het hele land te inventariseren wordt geprobeerd  kennis te bundelen en lokale successen ook op een hoger schaalniveau in te zetten. Verder was men het er over eens dat een sterkere bewustwording over de waarde van (afval)grondstoffen een steeds belangrijker rol zal gaan spelen. Daarom gaan de betrokken partijen het thema ‘circulaire economie’ opnemen in de aanbestedingsrichtlijn en spreken ze over waardevolle grondstoffen in plaats van afval. Tijdens de tweede Energietop op 8 oktober zullen de bestuurders terugkoppelen hoe zij de afspraken invullen en verslag doen van de ingezette (lokale) initiatieven. Een inventarisatie van ‘best practices’ is dan uiteraard gerealiseerd.

7. Energiezuinig en betaalbaar wonen in een huurwoning

Afspraken over het verduurzamen van huurwoningen moeten lokaal worden gemaakt. De VNG, Aedes en de Woonbond zullen gemeenten, woningbouwcorporaties en huurders de komende tijd helpen bij het betrekken van huurders bij prestatieafspraken. Verder maken zij zich sterk voor totstandkoming van een woonlastenmonitor, liefst met hulp van BZK. Alle aanwezigen gaan lokaal het gesprek aan tussen gemeente, corporaties en huurders. De gemeente is daarbij de logische initiatiefnemer voor het overleg. Dat hebben de gemeente Velsen, Leusden, Katwijk, Bunschoten, Deventer,  Nieuwegein RVO, Dunavie Woningcorporatie, de Nederlandse Woonbond en woningcorporatie Woonbron met elkaar afgesproken. Ze gaan elkaar via een whatsapp groep  op de hoogte te houden over de voortgang.

8. e-Sight

Geen thematafel, maar wel een afspraak. Rijkswaterstaat heeft tien gemeenten het aanbod gedaan om voor 10 objecten gebruik te maken van hun energiemanagementsysteem e-Sight. Gemeenten Almere, Soest, Stadskanaal, Leek, Hardinxveld-Giessendam, Meppel, Waddinxveen en Son en Breugel nemen deel. Er is nog plaats voor twee gemeenten. Heeft u interesse? Neem dan contact op met gert.nijsink@rws.nl