Regionale Energiestrategieën

Het Programma Regionale Energiestrategieën wil met de dealpartijen ervaring opdoen met een aanpak waarmee in zeven pilotregio’s wordt gewerkt aan een regionale energiestrategie. Deze aanpak bestaat uit de realisatie van de beoogde CO2-reductie op korte termijn en aan het samenvoegen van alle ontwikkelingen en plannen tot een samenhangende strategie voor de betreffende regio in relatie tot de lange termijn opgave.

2. Wat staat er in een Regionale Energiestrategie?

In de Regionale Energiestrategie staat de energieopgave van een regio centraal, met daarbij het potentieel voor duurzame opwekking en besparingen en de concrete plannen om de vraag en het aanbod bij elkaar te brengen. De energiestrategie omvat tevens een overzicht van wat al loopt en versneld kan worden, concrete resultaten en uitvoeringsplannen voor de korte termijn en de richting en plannen. De strategieën worden bottom-up, vanuit regionaal perspectief opgesteld aan de hand van concrete ontwikkelingen. Daarnaast dragen ze bij aan de provinciale en nationale doelstellingen en daarbij behorende activiteiten zoals beschreven in het Nationaal Energieakkoord en de klimaatafspraken van Parijs.

3. Doelstelling(en) deelprogramma of project: (in werkwoorden en bullets)

  • Gemeenten krijgen voldoende autonomie, (wettelijke) instrumenten en regiemogelijkheid om energietransitie en energie infrastructuur lokaal/regionaal – integraal en met betrokkenheid van de maatschappij – te realiseren. De hiervoor succesvol gerealiseerde aanpak wordt hierbij voortgezet.
  •  Gemeenten, Rijk en provincie ontwikkelen een gezamenlijke aanpak waarmee er een landelijke dekking van regionale energiestrategieën ontstaat. In de regionale energie strategie bepalen het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties gezamenlijk de energieopgave en het potentieel voor besparing en duurzame opwekking van energie in de regio

De zes dealpartijen zijn: de ministeries van EZ, I&M en BZK, de VNG, UvW en het IPO.

Voor meer informatie zie regionale energiestratie