VNG wil snel boter bij de vis

De Nationale Energieverkenning 2017 geeft aan dat nieuwe verdere inspanningen met ondersteuning van de overheid bittere noodzaak is om de energietransitie tijdig te realiseren.

In het rapport, dat donderdag 19 oktober verscheen, staat:

‘Zonder nieuwe, verdere inspanningen valt het besparingstempo na 2020 weer terug en alleen bij verdere ondersteuning door de overheid blijft het aandeel hernieuwbare energie na 2020 stijgen’.

Positief is de NEV over de toename van energiebesparing en het afnemend energieverbruik bij huishoudens en industrie. De VNG ziet vooral een leercurve in het ‘hoe’, en stelt dat er voor de aardgastransitie nog veel besparing noodzakelijk is.

Ambities concretiseren

De VNG heeft begin dit jaar samen met IPO en UvW in de Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ het belang van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, provincies en bedrijfsleven benadrukt en gelijk een aanbod aan het nieuwe kabinet gedaan.

Uit het regeerakkoord van kabinet-Rutte III blijkt dat de coalitiepartijen in deze samenwerkingsverbanden veel potentieel zien. De VNG ziet daar een blijk van vertrouwen, maar wil wel snel boter bij de vis. De ambities zijn nog te weinig concreet om met volle kracht vooruit te kunnen.

De VNG gaat daarom graag op korte termijn in gesprek met het nieuwe kabinet om dit verder vorm te geven. De VNG heeft daarbij het vertrouwen in haar partners en in de gemeenten om deze grote opgave te kunnen realiseren. 

Resultaten NEV bemoedigend

De geschetste resultaten in de NEV 2017 zijn bemoedigend. Het verwachte aandeel hernieuwbare energie in 2023 ligt met 17,3 procent fors hoger dan de doelstelling van 16 procent uit het Energieakkoord. Maar aan de andere kant verwacht de NEV voor het jaar 2020 een aandeel hernieuwbare energie van 13 procent. Dit ligt onder de doelstelling uit het Energieakkoord. Dit komt mede doordat partijen onvoldoende hebben kunnen doorpakken, soms door gebrek aan capaciteit of middelen, maar ook door het niet tijdig wegnemen van wettelijke beperkingen en weerstand. Ook moest er rekening gehouden met andere thema’s die samenhangen met de transitie, zoals natuur en infrastructuur.

Hobbels wegnemen

Het is daarom nu zaak dat partijen eigenaarschap tonen en hun verantwoordelijkheid ook gaan nemen door aan de knoppen te gaan draaien om de transitie te realiseren. Om de hobbels te nemen die we nog gaan tegenkomen op de ingeslagen weg pleit de VNG voor meer capaciteit, kennis/ expertise en middelen voor gemeenten. Met deze inzet voorziet de VNG geen belemmering om te komen tot een gedreven en realistische nationale aanpak. 

Meer informatie

Hieronder vindt u de Nationale Energieverkenning 2017. Bekijk ook de themapagina over energie.