VNG roept Rijk op om vaart te houden in energietransitie

Gemeenten willen voortvarend aan de slag om Nederland klimaat neutraler te maken en hebben het Rijk daarbij nodig. De VNG roept het Rijk op om na de doorrekening snel besluiten te nemen die duidelijkheid geven over: het proces, een eerlijke kostenverdeling en passende financieringsmogelijkheden voor inwoners.

Vandaag worden de doorrekeningen van het concept Klimaatakkoord bekend gemaakt.

Gemeenten in de startblokken

Veel gemeenten zijn al begonnen of staan in de startblokken om, samen met inwoners, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan de slag te gaan met de uitvoering van de energietransitie. Een snelle besluitvorming over het Klimaatakkoord is nodig, omdat daarmee gemeenten, provincies en waterschappen de benodigde bevoegdheden en maatregelen krijgen om hun rol te kunnen pakken.

Hoe nu verder?

Het is nu aan het Rijk om vaart achter de energietransitie te zetten. Als, op basis van de doorrekeningen en de verplichting die door de rechter aan het Rijk is opgelegd naar aanleiding van de Urgenda-rechtszaak, aanpassingen nodig zijn aan het concept Klimaatakkoord dan gaat de VNG daar graag over in gesprek met het kabinet.

Naar verwachting stuurt het kabinet eind april het concept klimaatakkoord naar de Tweede Kamer, waarna in mei het debat volgt.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Meld u aan voor onze klimaatnieuwsbrief!