Ruim 22.000 rapportages Informatieplicht ingediend

Tot en met 1 juli 2019 hebben 22.407 bedrijfsvestigingen via het digitale loket van RVO.nl laten weten welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Deze verplichting komt voort uit de Informatieplicht energiebesparing. Ook staan er nog enkele duizenden rapportages in concept klaar om ingediend te worden.

Informatieplicht

De Informatieplicht komt voort uit de Wet milieubeheer en is ontwikkeld door het Rijk, het bedrijfsleven (MKB-Nederland en VNO-NCW) en gemeenten (VNG). De Informatieplicht is een toevoeging op de Energiebesparingsplicht: de verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een vijf jaar terugverdientijd te treffen. Doel van de informatieplicht is om instellingen en bedrijven te helpen bij het treffen van de juiste energiebesparingsmaatregelen.

De gemeenten zijn het bevoegd gezag, die verantwoordelijk zijn voor toezicht op en handhaving van de informatieplicht. Vanaf 1 juli is het verplicht om doorgegeven te hebben welke energiebesparende maatregelen genomen worden.

Aantal inrichtingen

Gemeenten en omgevingsdiensten hebben nog geen volledig inzicht in het precieze aantal inrichtingen dat moet rapporteren. Een voorzichtige schatting van het Rijk over het aantal inrichtingen dat op 1 juli aan de informatieplicht zou moeten voldoen houdt rekening met maximaal tussen de 50.000 en 60.000 rapportages.

Vervolg

Vanaf 2 juli 2019 kunnen gemeenten en omgevingsdiensten de rapportages opvragen bij RVO.nl om te controleren of voldaan wordt aan de informatieplicht of controlebezoeken uit te voeren.

Meer informatie