Rijksmiddelen voor klimaatadaptatie zijn noodzakelijk

Afgelopen week zorgde hevige regenval voor veel overlast en schade. Gemeenten, provincies en waterschappen vragen het kabinet om sneller maatregelen tegen overlast door hoosbuien mogelijk te maken en te voorkomen dat de gevolgen van klimaatverandering terecht komen bij inwoners en bedrijven.

Wateroverlast door extreem weer komt steeds vaker voor. Snelle maatregelen zijn noodzakelijk. Wij maken ons samen met UvW en IPO zorgen over de snelheid waarmee we ons voorbereiden op de klimaatverandering. Het regeerakkoord en het Interbestuurlijk programma erkennen beide dat een integrale en snelle aanpak van klimaatadaptatie in Nederland vereist is.

“Als we nu niets doen, kijken we in de nabije toekomst tegen torenhoge schade en overlast aan. De regenbuien van deze week en de overlast die als gevolg daarvan is opgetreden, geven aan dat klimaatadaptatie geen uitstel meer duldt.”

- Ina Adema, voorzitter van de VNG-commissie Water

Versnel de klimaatadaptatie

Als Unie van Waterschappen, IPO en VNG vragen wij het kabinet om de noodzakelijke versnelling van klimaatadaptatie mogelijk te maken en voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen. Zoals de afspraak in het Interbestuurlijk programma is. Alleen op die manier kan Nederland op tijd klimaatbestendig worden. Met de komst van het Interbestuurlijk Programma onderschreef het kabinet de urgentie van klimaatadaptatie. De in het programma toegezegde financiële impuls om in alle gemeenten de aanpak te versnellen bleef tot op heden echter uit.

Meer informatie