Overheden werken samen aan maatschappelijke opgaven

De voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben vandaag gesproken met de onderhandelaars aan de formatietafel.

Naast klimaat waren onder andere wonen, mobiliteit en het sociaal domein onderwerp van gesprek. Op al deze onderwerpen is verkend of en hoe kan worden samengewerkt en onder welke voorwaarden.

Naar een duurzaam Nederland

Er is onder andere gesproken over het gezamenlijke aanbod aan het nieuwe kabinet ‘Naar een duurzaam Nederland’. Hiermee willen de decentrale overheden de overgang naar een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig Nederland versnellen. Het aanbod is goed ontvangen door de kabinetsonderhandelaars.

De investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ van provincies, gemeenten en waterschappen bevat een fors pakket aan maatregelen en investeringen op het gebied van energie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Financiën

De decentrale overheden werken samen met het Rijk als één overheid en daarbij horen stabiele, voorspelbare en toereikende financiën. VNG-voorzitter Jan van Zanen: ‘Tijdens de crisis zijn gemeenten flink gekort terwijl juist de laatste jaren de taken fors zijn toegenomen. Voor de komende jaren is een breed en stabiel begrotingskader noodzakelijk. Dit zijn randvoorwaarden voor de verantwoordelijkheden die de gemeenten op zich nemen. En een stevige pijler onder de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen die het komende kabinet aan wil gaan.’

Meer informatie

Update 18 september 2017