Oproep PBL aanleveren warmteplannen

Gemeenten moeten voor eind 2021 een Transitievisie Warmte opstellen. Daarin komt het tijdspad te staan op welk moment een wijk van het aardgas wordt ontkoppeld. Voor wijken waar dat voor 2030 het geval is worden mogelijke alternatieve warmte-opties beschreven.

Om gemeenten bij deze afweging te ondersteunen, wordt een Leidraad ontwikkeld. In de Leidraad is een technisch-economische startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving opgenomen. Het PBL gaat voor elke wijk of buurt in Nederland de standaardkosten van zes warmte-alternatieven berekenen.

Het is nadrukkelijk geen advies aan gemeenten, want er is geen rekening gehouden met lokale afwegingen. Een eerste versie van deze analyse is er naar verwachting dit najaar. In maart 2020 volgt een complete analyse.

Uitzondering

Sommige gemeenten hebben voor bepaalde wijken of buurten al warmteplannen gemaakt (zoals de 27 proeftuinen). Omdat daar de keuze voor het warmtealternatief al is gemaakt, kan de startanalyse niet meer worden meegenomen in de afweging. Het PBL roept gemeenten op om bij het ECW uiterlijk 15 juli aan te geven voor welke buurten dit geldt.

Overzicht criteria

In de bijlage treft u een overzicht van de criteria die het PBL hiervoor hanteert. Als het voldoet aan de criteria dan stelt het PBL geen analyse op.