Onderzoek bevestigt noodzaak voor sociale energietransitie

In het rapport Rechtvaardigheid en inkomenseffecten van het klimaatbeleid wordt aandacht gevraagd voor een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten van de energievoorziening vanuit het perspectief van de bewoners. Het rapport biedt inzichten hoe deze verdeling ontstaat en bijgestuurd kan worden.

De energietransitie is een urgente en noodzakelijke ontwikkeling om ook in de toekomst onze huizen en kantoren te verwarmen. Gemeenten vragen daarbij wel aandacht voor eventueel nadelige sociaal-maatschappelijke effecten van de transitie voor bijvoorbeeld huishoudens met lage inkomens.

Het onderzoek dat heeft geresulteerd in het rapport ‘Rechtvaardigheid en inkomenseffecten van het klimaatbeleid’ is gedaan in opdracht van CE Delft, UvA en Milieudefensie. De onderzoekers stellen dat een rechtvaardig klimaatbeleid op nationale schaal enerzijds betekent dat de vervuiler betaalt, maar anderzijds ook dat de kosten worden gedragen door de sterkste schouders.

Zij concluderen in deze studie dat huishoudens met lage inkomens een aanzienlijk groter aandeel van hun inkomen kwijt zijn aan kosten voor het klimaatbeleid dan huishoudens met hoge inkomens. Het grotere aandeel van huishoudens met een laag inkomen gaat nog verder oplopen als Nederland in de toekomst klimaat-neutraal wil zijn.

Gemeenten die starten

Tijdens het Nationale Klimaatcongres hebben 30 gemeenten onderschreven dat ze aandacht gaan besteden aan de sociale effecten van de energietransitie. Inmiddels is er een groep van 16 gemeenten die daadwerkelijk projecten gaat uitvoeren op het gebied van energietransitie voor huishoudens met lagere inkomens. Deze gemeenten pakken dit op omdat de transitie vraagt om extra aandacht voor de financieel en sociaal zwakkeren.

Deze 16 gemeenten zijn:
Leeuwarden, Groningen, Hoogeveen, Assen, Enschede, Zwolle, Hardenberg, Apeldoorn, Haarlem, Utrecht, Wageningen, Nijmegen, Helmond, Meijerijstad, Tilburg, Breda.

Meer informatie