Noordelijke overheden strijden tegen energiearmoede

Gemeenten en provincies in Groningen, Fryslân en Drenthe hebben de handen ineen geslagen om energiearmoede tegen te gaan. Bij de Klimaattop Noord NL op 9 november hebben ze afspraken gemaakt om het sociaal en het fysiek domein te verbinden.

Want, zeggen de noordelijke overheden, de energietransitie gaat niet alleen om de toekomst, maar ook om de generatie van nu.

Geen financiering

Steeds meer mensen hebben moeite de energierekening te betalen. De noordelijke bestuurders zijn bang dat dit probleem zal verergeren door de kosten van de energietransitie. Ook krijgen huishoudens met een smalle beurs die willen investeren in energiebesparing, dat vaak niet gefinancierd. De bestuurders in de noordelijke regio willen energiearmoede aanpakken. Deze aanpak moet gelijk opgaan met de energietransitie waar ze ook vaart achter willen zetten.

Afspraken

Bij de Klimaattop Noord zijn afspraken gemaakt voor een gezamenlijke aanpak van de ‘energiearmoede’ onder de titel ‘Energietransitie huishoudens met een smalle beurs’. Die zijn gericht op:

  • Het afstemmen van beleid
  • Investeren in verduurzaming
  • Een goede samenwerking tussen gemeenten en organisaties op het gebied van schuldhulpverlening, energie, banken en woningcorporaties.
  • De gemeenten richten een gezamenlijke tafel energiearmoede op en er komt een actieplan onder leiding van de Groningse gedeputeerde Nienke Homan

Wilt u ook samen optrekken met andere gemeenten om huishoudens met een smalle beurs mee te nemen in de energietransitie? Neem dan contact via energie@vng.nl.

Meer informatie