Kabinet ziet stevige positie gemeenten in energietransitie

Na anderhalf jaar inzet voor een haalbaar en betaalbaar Klimaatakkoord ziet de VNG veel van haar inzet terug in de vandaag door het kabinet gepresenteerde plannen.

In het najaar spreken de leden zich uit of de voorgestelde maatregelen en toezeggingen van het kabinet voldoende basis zijn om lokaal de energietransitie uit te kunnen voeren.

Het Klimaatakkoord is niet een in beton gegoten akkoord, maar een vertrekpunt om samen met andere overheden en partners de komende 30 jaar de energietransitie uit te kunnen voeren.

Haalbaar, betaalbaar, uitvoerbaar

Lot van Hooijdonk, voorzitter VNG-commissie Energie:

'Voor wat betreft de gebouwde omgeving was en is een belangrijk uitgangspunt dat de energietransitie voor bewoners haalbaar en betaalbaar wordt en dat gemeenten over de juiste instrumenten beschikken om de ambitie van aardgasvrije wijken waar te maken.' 

De VNG heeft daarover de volgende afspraken gemaakt:

  • Er komt een onderzoek naar uitvoeringslasten voor gemeenten over de volle breedte van het klimaatakkoord (artikel 2 Financiële Verhoudingswet).
  • Woonlastenneutraliteit voor bewoners is het uitgangspunt voor de transitie. Rijk en VNG hebben procesafspraken gemaakt om renovaties binnen woonlasten mogelijk te maken en de voortgang te monitoren.
  • Gemeenten krijgen 6 maanden extra tijd om de Regionale Energiestrategieën op te stellen.
  • Ook tijdens de uitvoering van de maatregelen is ruimte voor bijstelling.

Zorgvuldige besluitvorming

Gemeenten spreken zich komend najaar uit over het klimaatakkoord. In aanloop hiernaar inventariseert de VNG wat het klimaatakkoord voor gemeenten betekent. Uitgangspunt daarbij is dat de leden zich goed kunnen voorbereiden en voldoende tijd hebben om lokaal een bestuurlijke afweging te maken.

Al aan de slag

Met de gezamenlijke Investeringsagenda hebben de decentrale overheden de aanzet gegeven om de gevolgen van de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. In veel collegeakkoorden hebben gemeenten hieraan zelf een vervolg gegeven. In bijna 30 wijken worden gebouwen ontkoppeld van het aardgas en voorzien van een andere duurzame warmtebron.

Vanaf het begin van de gesprekken over het Klimaatakkoord heeft de VNG samen met de provincies en waterschappen opgetrokken. Het resultaat is dat we zelf via de Regionale Energiestrategieën kunnen gaan bepalen waar en hoe we in omgeving opwek van duurzame energie gaan inpassen.

Meer informatie