Handhaving energiebesparing bij bedrijven in gevaar

Bedrijven zijn wettelijk verplicht energiebesparende maatregelen te treffen als deze binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Met de overgang van het dossier Klimaat naar het ministerie van EZK is een bedrag van € 3 miljoen uit de begroting ‘verdwenen’ voor het toezicht op deze verplichting.

Hierdoor komen de ambities op energie in het Regeerakkoord in het nauw.

Omgevingsdiensten

De Omgevingsdiensten handhaven namens gemeenten en provincies de wettelijke verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen als deze binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.

De Omgevingsdiensten zullen per april 2018 noodgedwongen moeten stoppen met het toezicht op deze wettelijke plicht.   

Aantoonbaar resultaat te niet

Het Rijk had voor de periode 2016-2017 6 miljoen euro toegezegd. In 2016 ontving Omgevingsdienst NL de eerste € 3 miljoen.  Met het bedrag zijn 20 fte extra lokale toezichthouders aangesteld. Bijna 1700 bedrijven zijn aangeschreven en bezocht. Een aanpak dat tot aantoonbaar resultaat heeft geleid.

Toezicht noodgedwongen stoppen

De tweede tranche van drie miljoen euro voor de periode 2017 blijkt niet te zijn opgenomen in de Begroting. Dit betekent dat vanaf 31 maart 2018 het toezicht van de Omgevingsdiensten op energiebesparing door bedrijven noodgedwongen weer zal stoppen. Dit terwijl de ambities op energie in het Regeerakkoord erg ambitieus zijn. Bedrijven moeten daarin 3 Mton besparen op hun CO2-uitstoot. 

Amendement

Amendement nummer 44 op de EZK-begroting repareert deze fout. Wij vinden het daarom van groot belang dat dit amendement op 21 december bij de stemmingen over de begrotingen wordt aangenomen.

Meer informatie