Financiële prikkels voor klimaatadaptie op privaat terrein

Hoe kunnen gemeenten hun inwoners en ondernemers aanzetten tot het klimaatbestendig maken van private gebouwen en tuinen? Na uitgebreid onderzoek is in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie een pamflet opgesteld met financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein.

De mogelijke financiële prikkels zijn onder andere:

  • Vrijstelling leges bij vergunningsaanvraag voor duurzame gebouwen
  • Mogelijkheden duurzame waterschapsbelasting uitwerken
  • Innovatieve financiering via crowdlending en impact bonds.

Urgentie

Door klimaatverandering en toenemende verstedelijking hebben we meer wateroverlast, last van droogte en hittestress. Om steden klimaatbestendig te maken, is meer ruimte voor groen en water nodig. Gemeenten en waterschappen hebben een belangrijke rol om dit te bewerkstelligen, maar kunnen dit niet alleen: zo’n 50 tot 70% van het oppervlak in steden is privaat terrein.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptie

In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een inventarisatie gedaan naar verschillende soorten financiële prikkels die gemeenten en waterschappen kunnen inzetten om inwoners en ondernemers te bewegen tot het klimaatrobuust inrichten van hun gebouw en/of tuin. In deze inventarisatie is door een vergrootglas gekeken naar de mogelijke financiële prikkels om een klimaatbestendig Nederland in 2050 te realiseren. De resultaten bieden inzicht in de huidige stand van zaken, en geven perspectief op vervolgstappen.

Wat kan uw gemeente doen?

In het pamflet worden meerdere aanbevelingen voor een lokale aanpak samenwerking gedaan. Daarnaast kunt u een pilot aanmelden zodat we van elkaar kunnen leren wat wel en niet werkt in de praktijk. Aanmelden gaat via het contactformulier van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie, zie ‘Meer informatie’.  

Meer informatie

Zie ook