Elf basisscholen gaan voor aardgasvrij

Na de eerste duurzaam gerenoveerde school in Opeinde, volgen komende periode nog elf basisscholen. Zij ontvangen hiervoor een stimuleringsbijdrage van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Dat maakte minister Ollongren vandaag bekend.

92 basisscholen hadden zich aangemeld voor Programma Aardgasvrije en Frisse Scholen. De stuurgroep, bestaande uit afgevaardigden van de ministeries BZK en OCW, de VNG en de PO-Raad, heeft uit deze aanmelding 11 scholen gekozen. Daarbij is voornamelijk gekeken naar de verdeling over bouwperioden, de geografische spreiding en naar variatie in aanpak.

Bijdrage aan klimaatdoelstellingen

Het programma Aardgasvrije en Frisse Scholen moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Ook helpt het programma het klimaat in scholen zelf te verbeteren. Op veel scholen blijkt temperatuurbeheersing en ventilatie een knelpunt.

Meer informatie