Drie randvoorwaarden aan het Klimaatakkoord

Tijdens de BALV op 30 november 2018 stemden de leden in met drie randvoorwaarden die het VNG-bestuur stelt aan het Klimaatakkoord. Deze randvoorwaarden zijn in lijn met die moties van de ALV in juni 2018.

De noodzaak om Nederland te verduurzamen en de CO2-uitstoot terug te dringen is groot. Gemeenten hebben ook hoge duurzaamheidsambities blijkt uit een analyse van de coalitieakkoorden. Met het oog op deze ambities en de aard van het proces waarin gesprekken nu belanden, scherpen wij de randvoorwaarden aan het Klimaatakkoord aan.

Randvoorwaarden aan het Klimaatakkoord


(foto: Pieter Magielsen)

Lot van Hooijdonk, voorzitter VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, presenteerde tijdens de BALV de volgende randvoorwaarden:

  • Voorwaarde 1: Gemeenten en hun partners krijgen de juiste bevoegdheden om hun regierol ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
  • Voorwaarde 2: Het tempo waarin gemeenten met de uitvoering aan de slag kunnen is afhankelijk van de mate waarin de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor de samenleving. De gemeenten staan voor een zorgvuldig proces.
  • Voorwaarde 3: Een vergoeding voor de toename in uitvoeringslasten voor gemeenten.

Hoe gaan we verder?

Het proces van het Klimaatakkoord doorlopen wij samen met onze leden, en met medeoverheden en maatschappelijke partners. Zodra er een Klimaatakkoord ligt, vragen wij instemming van onze leden. Volgt er snel een Klimaatakkoord, dan gebeurt dit via een ledenraadpleging. Anders vragen wij onze leden om instemming tijdens de ALV op 5 juni 2019.

Meer informatie

Zie ook