BNG Bank start fonds voor zakelijke duurzame projecten

Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen vanaf 1 februari bij het BNG Duurzaamheidsfonds een lening afsluiten vanaf € 100.000 voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

Met de start van dit fonds komt BNG Bank tegemoet aan de groeiende vraag naar eenvoudige financiering voor duurzame projecten.

Het grootste deel van de lokale verduurzamingsopgave zit bij bedrijven en verenigingen zelf. Het is mooi dat er nu een plek is waar zij terecht kunnen om de financiering van hun duurzame plannen te regelen. 

Jan van Zanen, burgemeester Utrecht en voorzitter VNG.

BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds faciliteert verduurzaming op zowel ecologisch gebied (zoals duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen) als sociaal cultureel gebied (zorg, wonen, onderwijs). Het fonds is aanvullend op de reguliere kredietverlening van BNG Bank en wordt ondersteund door de VNG. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de fondsmanager.

Duurzame ambities realiseren

Jan van Zanen, voorzitter van de VNG: ‘Met het BNG Duurzaamheidsfonds worden ondernemers en verenigingen in staat gesteld om hun duurzame ambities te realiseren en daarvoor de nodige investeringen te doen. Dat is goed voor gemeenten, die hoge ambities maar op dit vlak beperkte invloed en mogelijkheden hebben. Het grootste deel van de lokale verduurzamingsopgave zit namelijk bij bedrijven en verenigingen zelf. Het is mooi dat er nu een plek is waar zij terecht kunnen om de financiering van hun duurzame plannen te regelen’. 

Start en vervolg

BNG Bank heeft in eerste instantie een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld in het fonds, met de intentie om dit de komende jaren te laten groeien tot 25 miljoen. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke leningen tussen € 100.000 en € 2.500.000. Het BNG Duurzaamheidsfonds gaat op 1 februari 2018 van start en komt landelijk beschikbaar.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van een lening op op de website van het fonds:

Zie ook