27 gemeenten geselecteerd voor proeftuin aardgasvrije wijken

In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Voor alle andere wijken zet de VNG het Kennis- en Leerprogramma aardgasvrije wijken op. De lessen uit de proeftuin worden hierin meegenomen.

Voor het Programma Aardgasvrije Wijken is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar.

Programma Aardgasvrije Wijken

74 gemeenten hadden een aanvraag ingediend. De plannen zijn onder andere beoordeeld op kwaliteit en de financiële onderbouwing. Om zoveel mogelijk kennis op te doen voor andere wijken is een gevarieerde groep geselecteerd: groot en klein, landelijke en stedelijk, verschillende technieken en spreiding door heel Nederland: elke provincie heeft minimaal één proeftuin.

VNG Kennis- en Leerprogramma

De VNG zet als onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken een Kennis- en Leerprogramma (KLP) op. Het programma biedt, naast ondersteuning aan de proeftuinen, ondersteuning aan alle 380 gemeenten. Gemeenten worden gefaciliteerd met geleerde lessen, onderzoeken, Community of Practices, expertmeetings en meer. Het programma gaat in het najaar van 2018 van start. 

Meer informatie