Mobiliteit: uitkomst doorrekeningen

Op woensdag 13 maart 2019 zijn de doorrekeningen van het concept Klimaatakkoord door het CPB en het PBL bekend gemaakt.

Wat is de uitkomst van de doorrekeningen per sectortafel?

Doelstelling behaald?

De doelstelling voor mobiliteit is een CO2-reductie van 7,4 Mton in 2030. PBL concludeert dat de reductie uitkomt tussen de 4,2 en 8,0 Mton. De verwachting is dat het doel wordt gehaald.

Investeringen

De nationale kosten van het maatregelpakket voor mobiliteit bedragen -200 tot -90 miljoen euro en wijzen daarmee op een besparing. Als ook de gedragsonzekerheid wordt meegenomen wordt de bandbreedte +230 tot -440 miljoen euro. De cumulatieve investeringen bedragen in totaal 14,5 tot 16,5 miljard euro, en bestaan vooral uit de meerkosten voor elektrische voertuigen en de kosten voor laadinfrastructuur. Als ook de gedragsonzekerheid wordt meegenomen wordt de bandbreedte 12,4 tot 18,7 miljard euro.

Doorgerekende maatregelen met directe impact op gemeenten

Het PBL heeft veel voor gemeenten belangrijke maatregelen niet op hun uitvoerbaarheid en CO2 reductie doorgerekend, omdat zij volgens PBL niet concreet genoeg zijn of als flankerend beleid worden gezien. Dit is bijvoorbeeld het geval voor regionale mobiliteitsplannen, fietsmaatregelen of deelauto’s (MaaS/Mobility as a Service).

Voor laadinfrastructuur voor elektrische auto’s wordt een extra kapitaallast van 1,2 - 1,6 miljard euro voorzien in de periode 2021-2030

Zero Emissie Zones

Zero Emissie Zones (in 30 tot 40 steden) besparen tussen 0,1 en 0,9 Mton, afhankelijk van de grootte van de ZE-zones en welk soort verkeer geweerd wordt (dus bijvoorbeeld ook geen bestelbusjes).

Coalitie Anders Reizen en CO2 normstelling voor woon-werkverkeer heeft volgens PBL geen direct effect, omdat de doelen al via ZE-voertuigen van bedrijven bereikt kunnen worden.

Vanuit de mobiliteitstafel is benadrukt dat niet alleen de doorgerekende maatregelen maar alle maatregelen van belang zijn en door moeten gaan.

Vervolg

In april word een nieuwe bijeenkomst van de sectortafel organiseert om over de uitvoering en implementatie te spreken.