Klimaatakkoord

Dit voorjaar zijn de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gestart. Het doel van het akkoord is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen. De onderhandelingen staan onder coördinatie van het Klimaatberaad en worden inhoudelijk gevoerd aan 5 sectortafels met daaronder een groot aantal deeltafels en werkgroepen. De VNG is vertegenwoordigd in zowel het Klimaatberaad als aan alle sectortafels met lokale bestuurders. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang van het Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategie.