Innovatieve Aanpakken koopwoningen

Als koploperprogramma bovenop de regionale aanpakken is eind 2016 het programma Innovatie Aanpakken gestart. In 28 Innovatieve Aanpakken verduurzamen gemeenten met lokale partners op vernieuwende wijze particuliere koopwoningen, om zo de transitie naar een energieneutrale woningvoorraad te versnellen. Het programma is inmiddels verlengd tot en met eind 2019.

De VNG coördineert het programma in samenwerking met Bouwend Nederland, in opdracht van het Ministerie van BZK. De Innovatieve Aanpakken worden ondersteund door Stroomversnelling, SBRCURnet en de VNG. De ondersteuning aan de Innovatieve Aanpakken bestaat uit onder andere bijeenkomsten, een digitaal platform en aanpakgerichte ondersteuning door experts.

Dit programma beoogt de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad te versnellen. Gemeenten dienen samen met lokale ondernemers en energiecoöperaties een aanvraag in voor een bijdrage oplopend tot ruim € 300.000. De regeling is gericht op allianties met innovatieve ideeën om woningeigenaren te stimuleren hun woning naar energieneutraal te renoveren. Een onafhankelijke beoordelingscommissie toetst de aanvragen en controleert de voortgang van de aanpakken.

 

Een voorbeeld van een aanpak is een financieringsregeling voor VvE’s, waarbij woningeigenaren energiebesparende maatregelen bekostigen via een maandelijkse afdracht aan een VvE-fonds die de energierekening vervangt. Een overzicht van alle Innovatieve Aanpakken is te vinden op innovatieve –aanpakken.nl

Stel uw vraag

Samenwerkingspartners: