Energiebesparing bij bedrijven

Met steun van het ministerie van IenM is de VNG in 2014 gestart met het programma energiebesparing bij bedrijven. Het doel van het programma is de gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen, om meer prioriteit te geven aan het toezicht op energiebesparing bij bedrijven. Door 22 regio’s is een projectplan ingediend. Deze projectplannen en het huidige programma lopen tot eind 2017.