Ondersteuningsprogramma Energie

donderdag 20 maart 2014
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 14/019

Samenvatting
In september 2013 is door een groot aantal partijen het 'Energieakkoord voor duurzame groei' (het SER Energieakkoord) ondertekend. Doel van het akkoord is om gezamenlijk te werken aan besparing van energiegebruik, vergroting van het aandeel duurzame energie en vergroting van de werkgelegenheid. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van deze doelen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de VNG een ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Met deze brief willen wij u informeren over wat deze ondersteuning inhoudt.

Het ondersteuningsprogramma voor gemeenten

Het ondersteuningsprogramma Energie voor gemeenten bestaat uit twee onderdelen:

1.Deelprogramma gebouwde omgeving (particuliere woningeigenaren)

Dit betreft een ondersteuningstructuur voor lokale en regionale energiebesparing en opwekking in de gebouwde omgeving. Hiervoor heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de periode 2014-2016 aan de VNG een subsidiebijdrage beschikbaar gesteld van €15 miljoen. Dit bedrag wordt met name ingezet voor regionale ondersteuning en voor expertise- en competentieontwikkeling.

2. Deelprogramma bedrijven, huur- en vastgoedsector, mobiliteit en duurzame energieproductie

Dit betreft de ondersteuning van gemeenten bij de overige ambities uit het Energieakkoord. Het gaat daarbij om het stimuleren en handhaven van energiebesparing bij bedrijven (Wet Milieubeheer), maatregelen ten behoeve van verduurzaming van de sociale huurvoorraad, het maatschappelijk vastgoed (oa. schoolgebouwen), openbare verlichting, mobiliteit en transport en duurzame energieopwekking.

Volledige brief: