Ledenbrief Klimaatakkoord

woensdag 17 juli 2019
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 19/058

Op 28 juni heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. In de komende periode zullen wij met u het gesprek aangaan over de betekenis van het Klimaatakkoord voor gemeenten en zullen wij u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. Het VNG-bestuur legt het Klimaatakkoord ter besluitvorming aan u voor in de Buitengewone ALV van 29 november. Dat geeft de gemeenten en onze vereniging de ruimte voor zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming over het Klimaatakkoord.

Save the date ‘VNG Bestuurdersdag’ 29 november

Op 29 november combineren wij de Buitengewone ALV opnieuw met een VNG Bestuurdersdag. Het programma vindt plaats in NBC Congrescentrum in Nieuwegein. De VNG Bestuurdersdag bestaat, net als in de afgelopen jaren, uit een plenair deel over een actueel thema en werksessies die worden voorbereid door de verschillende VNG commissies en colleges. Aansluitend houden we de Buitengewone ALV. De voorlopige tijden zijn 9.30-16.00 uur. De formele uitnodiging volgt nog. Alle burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers zijn van harte welkom!

Volledige brief: