Klimaatakkoord

vrijdag 2 november 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/063
  • Met deze ledenbrief vragen wij uw akkoord op 3 voorwaarden die wij willen stellen aan het Klimaatakkoord: i. Gemeenten krijgen de juiste bevoegdheden en doorzettingsmacht om hun regierol ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. ii. Het tempo waarin gemeenten met de uitvoering aan de slag kunnen is afhankelijk van de mate waarin de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor de samenleving. De gemeenten staan voor een zorgvuldig proces. iii. Een vergoeding voor de toename in uitvoeringslasten voor gemeenten. Zie tevens het kader in de brief.
  • In lijn met het ALV-besluit zal het bestuur zich beraden op het bovenliggende Interbestuurlijke programma (IBP) tegen de achtergrond van de bewegingen in het sociaal domein
  • Het proces rond het Klimaatakkoord doorlopen we samen. Gemeenten hebben hierin hoge ambities (collegeakkoorden, Investeringsagenda, IBP-afspraak Klimaatakkoord, motie VNG ALV inzet op 49% CO2-reductie in 2030). In de ledenbrief van 17 juli 2018 hebben wij u geïnformeerd over het proces en we zijn in gesprek gegaan tijdens de ‘bestuurlijke roadshows’. Daarnaast worden de Klimaatakkoord gesprekken gevoerd door gemeentebestuurders.
  • Het gesprek blijven we met u voeren. Als de tekst van het Klimaatakkoord bekend is en voldoet dan zullen wij met u in gesprek gaan op bestuurlijke bijeenkomsten in het land. Mochten het proces vertragen en er pas rond mei 2019 een Klimaatakkoord liggen, dan zullen wij het gesprek met u voeren op de ALV 2019.
Volledige brief: