Leeratelier: Energietransitie en Right to Challenge (Friesland)

donderdag 27 juni 2019

In Friesland zijn honderden lokale energie-initiatieven. Zij willen vaak zelf het heft in handen houden bij energieopwekking en -besparing. Hoe kan Right to Challenge helpen om hun ambities waar te maken? En hoe verloopt dan de afstemming en samenwerking met overheden?

In dit Leeratelier komen onder andere aan de orde:

  • Wat is Right to Challenge wat zijn de ervaringen hiermee?
  • Hoe kunt u Right to Challenge benutten bij de energietransitie? (Zowel bij de planvorming als bij de daadwerkelijke uitvoering en realisatie.)

Locatie en tijd

Doarpswurk in Raerd
10.00-16.00 uur

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, bestuurders, maatschappelijke initiatiefnemers.

Kosten

Geen.

Aanmelden

Meer informatie

Organisator: 
Netwerk R2C, Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie