Agenda over Dossier Energie en klimaat

8 okt

Tijdens de BALV op 29 november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. Hierop vooruitlopend organiseren we een landelijke bijeenkomst. Daar voeren we het gesprek over de betekenis van het akkoord voor uw gemeente en haar inwoners en het proces richting de BALV.

17 okt

De bedrijfsvoering verduurzamen en minder CO2 uitstoten. Bij deze roadshow hoort u in één middag hoe uw gemeente het goede voorbeeld kan geven door met de CO2-Prestatieladder de organisatie structureel te verduurzamen.

24 okt

De bedrijfsvoering verduurzamen en minder CO2 uitstoten. Bij deze roadshow hoort u in één middag hoe uw gemeente het goede voorbeeld kan geven door met de CO2-Prestatieladder de organisatie structureel te verduurzamen.

28 okt

De stad lééft en staat prominent op de agenda. Ook bij jou? Kom dan naar de Dag van de Stad 2019 in Den Haag. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden.

30 okt

De bedrijfsvoering verduurzamen en minder CO2 uitstoten. Bij deze roadshow hoort u in één middag hoe uw gemeente het goede voorbeeld kan geven door met de CO2-Prestatieladder de organisatie structureel te verduurzamen.

29 nov

Op vrijdag 29 november 2019 vindt de negende VNG Bestuurdersdag plaats met als belangrijk onderdeel de Buitengewone ALV. Na de opening door VNG-voorzitter Jan van Zanen en het plenaire ochtenddeel presenteren de VNG-commissies in deelsessies actuele ontwikkelingen voor de komende tijd.