Aanmelden regio's

In het Deltaplan staat dat van gemeenten wordt verwacht dat ze vanaf 2018 in regio’s gaan samenwerken. Werkt u al samen in regioverband? Of heeft u een nieuw samenwerkingverband? Geef dat dan op bij de VNG door onderstaand aanmeldformulier in te vullen. De VNG verzamelt de (nieuwe) regionale samenwerkingen en maakt deze inzichtelijk in een kaart.