Energie en klimaat

Ruim veertig organisaties (overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties, financiële instellingen) verbinden zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei. De VNG ondersteunt gemeenten hierbij.

Aanmelden regio's klimaatadaptatie

Van gemeenten wordt verwacht dat ze vanaf 2018 in regio’s gaan samenwerken aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. In deze regio’s werken gemeenten en waterschappen met provincies samen, al dan niet met niet-overheden. Werkt u ook al samen in regioverband maar is uw gemeente op de kaart nog een ‘witte vlek’? Geef dat dan op bij de VNG door het aanmeldformulier in te vullen. Op 1 januari moeten alle aanmeldingen binnen zijn. 

Duurzame investeringsagenda

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan gemeenten, provincies en waterschappen de handen ineen. Zij presenteren een gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’.
Lees verder en/of bekijk filmpje

Programma Energie

In het Programma Energie werkt de VNG met gemeenten en externe partijen aan de energietransitie. Een lager energiegebruik en meer opwekking van hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving, mobiliteit, maatschappelijk vastgoed op lokaal en regionaal schaalniveau is de grote opgave waar we voor staan. Regionale energiestrategieën, aardgasvrije wijken, de Lokale Energie Etalage, energiebesparing bij bedrijven en scholen en elektrisch vervoer zijn een aantal van de thema’s binnen het Programma Energie.

 

Wetsvoorstellen

Nieuwe gasaansluitingen voor woningen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Lees meer over

Stand van zaken energietransitie. Hoever zijn de gemeenten in Nederland met hun energietransitie? Wat doen ze om de doelen van het SER Energieakkoord dichterbij te brengen?

Hoe zit het met het energieverbruik en klimaat in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.