Energie en klimaat

Ruim veertig organisaties (overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties, financiële instellingen) verbinden zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei. De VNG ondersteunt gemeenten hierbij.

Duurzame investeringsagenda

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan gemeenten, provincies en waterschappen de handen ineen. Zij presenteren een gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’.
Lees verder en/of bekijk filmpje

Energietransitie, wat doet de VNG?

De VNG ondersteunt gemeeenten bij de energietransitie. Zie in één oogopslag wat we allemaal doen en met wie.

Wetsvoorstellen

Voortgang energietransitie (controversieel verklaard)

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Lees meer over

Stand van zaken energietransitie. Hoever zijn de gemeenten in Nederland met hun energietransitie? Wat doen ze om de doelen van het SER Energieakkoord dichterbij te brengen?