Energie en klimaat

Ruim veertig organisaties (overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties, financiële instellingen) verbinden zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei. De VNG ondersteunt gemeenten hierbij.

Klimaatakkoord

Dit voorjaar zijn de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gestart, met als doel in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent terugdringen. De onderhandelingen staan onder coördinatie van het Klimaatberaad en worden inhoudelijk gevoerd aan 5 sectortafels. De VNG is vertegenwoordigd in zowel het Klimaatberaad als aan alle sectortafels met lokale bestuurders.

Duurzame investeringsagenda

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan gemeenten, provincies en waterschappen de handen ineen. Zij presenteren een gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’.
Lees verder en/of bekijk filmpje

Programma Energie

In het Programma Energie werkt de VNG met gemeenten en externe partijen aan de energietransitie. Een lager energiegebruik en meer opwekking van hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving, mobiliteit, maatschappelijk vastgoed op lokaal en regionaal schaalniveau is de grote opgave waar we voor staan. Regionale energiestrategieën, aardgasvrije wijken, de Lokale Energie Etalage, energiebesparing bij bedrijven en scholen en elektrisch vervoer zijn een aantal van de thema’s binnen het Programma Energie.

 

Lees meer over

Stand van zaken energietransitie. Hoever zijn de gemeenten in Nederland met hun energietransitie? Wat doen ze om de doelen van het SER Energieakkoord dichterbij te brengen?

Hoe zit het met het energieverbruik en klimaat in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.