VNG met leden in gesprek over het Klimaatakkoord

Op de Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV) van 29 november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. In aanloop naar de BALV gaat de VNG in gesprek met gemeenten om het akkoord, en specifiek de rol van gemeenten daarin, toe te lichten. 

De VNG houdt dinsdag 8 oktober een landelijke bijeenkomst voor ambtenaren (middagprogramma) en college- en raadsleden (avondprogramma). 

Daarnaast nemen we contact op met de provinciale afdelingen en de G4, G40, M50 en P10 om langs te komen bij uw reguliere bijeenkomsten om het akkoord verder toe te lichten.

Meer informatie