Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Overig
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2015

Na 2020 moeten alle vervuilde bodemlocaties veilig zijn voor mensen en milieu. Dit betekent dat deze locaties gesaneerd moeten zijn, dat de risico’s van de vervuiling onder controle zijn of dat er tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Dit staat in het Bodemconvenant 2016-2020 dat 17 maart 2015 door staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu, (IenM), bestuurslid Yves de Boer van het Interprovinciaal Overleg (IPO), directeur Kees Jan de Vet (VNG) en vice-voorzitter Gerard Doornbos van de Unie van Waterschappen is getekend.

Deze overeenkomst is een vervolg op het Bodemconvenant 2010-2015.