Wetgevingskalender

Interimwet veedichte gebieden

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35094