Oproep: meedenken preconsultatie aanvullingsbesluit bodem

Op het beleidsterrein bodem en ondergrond vervallen met de invoering van de Omgevingswet een aantal landelijke regels. Daarbij krijgen alle gemeenten aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Deze veranderingen hebben in veel gevallen financiële en juridische gevolgen voor uw gemeente en bieden mits goed geborgd, ook kansen voor lokale en regionale ambities. In de ledenbrief zullen wij u hierover nader informeren.

Consultatie

In maart 2018 start de consultatieronde van het aanvullingsbesluit Bodem. In januari kunnen de koepels, waaronder de VNG, bij wijze van preconsulatie al een reactie geven.

De VNG-reactie wordt voorbereid in samenwerking met een aantal gemeenten via de WEB (gemeentelijke werkgroep bodem). Bovendien zullen medewerkers van het Ministerie van I&W een toelichting geven medio januari.

Input geven?

Wilt u hier bijdragen aan de VNG-reactie? Inzage in de stukken, opgeven voor de informatiemiddag of schriftelijke input geven kan via de Werkgroep Bodem (WEB) op het ROMnetwerk. Heeft u nog geen toegang, stuur dan een email naar romnetwerk@vng.nl en vraag om toegang tot de werkgroep bodem (WEB).