Oproep: denk mee met consultatie Aanvullingsbesluit bodem

Met de Omgevingswet wordt uw gemeente beheerder van de bodem- en grondwaterkwaliteit. Wat dat inhoudt, is geregeld in het Aanvullingsbesluit. Dit besluit is op 10 juli 2018 in consultatie gegaan. Met de Werkgroep Bodem bespreken we de consultatie. Denkt u mee?

Bijeenkomst

Op 28 augustus is een bijeenkomst in Utrecht waar we de consultatie met elkaar bespreken. In de bijeenkomst gaan we:

  • het Aanvullingsbesluit bodem bespreken en ontdekken wat er in staat (en wat niet)
  • onderzoeken wat de impact is voor de gemeentelijke bodemtaken onder de Omgevingswet (capaciteit, kennis, middelen)
  • een advies samenstellen, ten aanzien van een VNG-reactie op het Aanvullingsbesluit

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Werkgroep Bodem. U bent ook welkom als u geen lid bent van de Werkgroep. Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst via onderstaande link. 

Meer informatie