Opmerkingen VNG bij de Begroting Infrastructuur en Waterstaat

woensdag 31 oktober 2018

In week 45 (6-8 november) behandelt u de Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35000-XII). De VNG vraagt uw aandacht voor vier onderwerpen:

 1. Circulaire economie
  Verhoog de afvalstoffenbelasting stapsgewijs zodat gemeenten daarop kunnen anticiperen en werken aan draagvlak onder hun inwoners.
 2. Mobiliteitsfonds
  Een fonds dat gebaseerd is op alle vervoersmodaliteiten is op kortere termijn dan 2030 gewenst.
 3. Verkeersveiligheid
  Zet gemeentelijke BOA’s in op de verkeershandhaving om het tekort aan politiecapaciteit te compenseren.
 4. Drugsdumpingen
  Biedt een structurele regeling aan voor de kosten die grondeigenaren maken bij een dumping op hun land.