Sanering asbestdaken

donderdag 28 juni 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/033

Start met de voorbereidingen van de sanering van asbestdaken. Dat is de oproep aan gemeenten. Alleen dan kan het voornemen van het Rijk om in 2024 een verbod op asbestdaken in te stellen worden gehaald. 

In de ledenbrief roepen wij gemeenten op om te starten met de voorbereidingen van de sanering. Gemeenten worden daarbij ondersteund door de VNG met de opbouw van een gemeentelijk netwerk. Met dit gemeentelijk netwerk kan kennis en ervaring rondom de aanpak van asbestdakensanering worden uitgewisseld. Samen met andere partijen van het programma Versnellingsaanpak werken wij aan de ontwikkeling van de benodigde financiële arrangementen.