Terugblik VNG-cie Milieu, Energie en Mobiliteit januari

De commissie Milieu, Energie en Mobiliteit vergaderde dit keer in Borssele, op uitnodiging van burgemeester Dijksterhuis. Aansluitend bracht de commissie een bezoek aan de kerncentrale en de COVRA; de plek waar het radioactieve afval van Nederland wordt opgeslagen. 

Interessante bezoeken waar een indrukwekkende hoeveelheid veiligheidsprotocollen aan vooraf gaat.

Statiegeld

Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de uitbreiding van het statiegeld naar PET-flesjes en blikjes. De commissie is voorstander van de uitbreiding van het huidige statiegeldsysteem.

Zwerfafval is een doorn in het oog in veel gemeenten. De commissie ziet de uitbreiding van statiegeld als een effectief middel om een substantieel deel van het zwerfafval te voorkomen. Daarnaast leidt statiegeld tot een schone stroom die goed te recyclen is.

De commissie is zich ervan bewust dat het uitbreiden van statiegeld niet het gehele zwerfafvalprobleem oplost. Voor het resterende deel van het zwerfafval (zoals frietbakjes, snoepwikkels en peuken) ligt daarom een bredere aanpak voor de hand. 

Resultaten energietransitie

Het ‘nee, tenzij’-principe voor gasaansluiting bij nieuwbouwwoningen is breed omarmd door de Kamer. Dit benadrukt de democratische regierol van gemeenten voor beslissingen op bestaande bouw en nieuwbouw.

VNG en IPO hebben samen gelobbyd voor het uitbreiden van de taken van de netwerkbeheerders. Dit wordt geregeld in de AMvB. Hierdoor worden zij in staat gesteld om bij te dragen aan de energietransitie. 

Meer informatie