Gemeenten werken hard aan recyclen van plastic

Nederlandse gemeenten hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het inzamelen van gescheiden kunststof verpakkingsafval. Dit sluit aan op de toenemende bewustwording rond de schaarste aan grondstoffen en het streven naar een circulaire economie.

Het totale percentage kunststof dat wordt gerecycled ligt inmiddels boven de 50%.

Wel merkt de VNG dat als gevolg van de lage olieprijs de prijzen van de gesorteerde kunststofstromen onder druk staan. Hierdoor kan gebruikmaking van nieuwe grondstoffen momenteel goedkoper zijn dan gerecycled plastic.

Er wordt daarom ingezet op innovaties, waardoor nog meer kunststofstromen verwerkt kunnen worden. Daarnaast worden steeds slimmere product-verpakkingscombinaties ontwikkeld.

Afzet op peil

Ook met de huidige lage olieprijs blijft de afzet van de verschillende hoogwaardige plastic stromen voor hergebruik op peil. Dat wordt bevestigd door de sorteerders die het Nederlandse kunststof afval sorteren. Alleen vervuilingen en stromen die nu nog niet kunnen worden uitgesorteerd, verdwijnen in de afvalverbrandingsinstallaties.

Uiteraard houdt de VNG samen met haar ketenpartners (zoals de NVRD) de ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten.

VANG

Het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) ondersteunt de betrokken partijen (gemeenten, afvalverwerkers, maatschappelijke organisaties etc.) om tot een steeds hoger en duurzaam hergebruik van grondstoffen te komen. Het verminderen van de hoeveelheid restafval is daarbij eveneens een belangrijke doelstelling.

Raamovereenkomst Verpakkingen

Voor de inzameling, sortering en recycling van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval zijn afspraken gemaakt in de Raamovereenkomst Verpakkingen. Deze afspraken zien erop toe dat het ingezamelde kunststof verpakkingsafval door gemeenten, op de juiste wijze wordt gesorteerd, om het vervolgens te kunnen recyclen.

Sinds 1 januari 2015 ontvangen gemeenten pas een vergoeding voor het ingezamelde materiaal als het gesorteerde kunststof is gerecycled. Bedrijven die het kunststof vervolgens uitsorteren naar verschillende soorten ontvangen een zogenoemde verwerkingsverklaring van de recycler. Hiermee toont de recycler aan dat het kunststof daadwerkelijk wordt hergebruikt en niet in de verbrandingsoven verdwijnt.

Meer informatie