Tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022

dinsdag 13 maart 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/008

Graag informeer ik u over de voortgang van de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

In 2012 hebben de VNG, het Afvalfonds Verpakkingen en het toenmalige ministerie van Infrastructuur & Milieu afspraken gemaakt over de invulling van producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. Deze zijn verwoord in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

Afgelopen jaar is het functioneren van deze overeenkomst in gezamenlijkheid tussentijds geëvalueerd. De uitkomst is verwoord in een rapportage , die met een bijbehorende brief van de staatssecretaris zal worden behandeld tijdens het Algemeen Overleg ‘Circulaire Economie’ van donderdag 15 maart a.s. in de Tweede Kamer.

In een separate brief (zie bijlage) van de VNG hebben wij hierop een reactie gegeven aan de Tweede Kamer en aangedrongen op enkele aanvullende maatregelen, gebaseerd op de aangenomen moties tijdens de ALV en BALV in 2017.