Onderhandelaarsakkoord verpakkingen en statiegeld

maandag 5 maart 2012

Geachte leden,

Met het oog op het Algemeen Overleg op woensdag 7 maart a.s. heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu u geïnformeerd over de onderhandelingen tussen het verpakkende bedrijfsleven, de VNG en het ministerie over de inzameling en het hergebruik van verpakkingen. Wij betreuren het dat daarbij geen melding wordt gemaakt van ons standpunt dat een beslissing over het afschaffen van statiegeld niet nu kan worden genomen, maar moet worden opgeschort tot 2015. Eerst moet blijken of concrete en afrekenbare doelen over verduurzaming kunnen worden afgesproken en moet duidelijk zijn dat deze gerealiseerd worden. Wij zullen onze positie hieronder nader toelichten.