Aanbieding Model-Afvalstoffenverordening 2015

woensdag 18 november 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 15/091

De VNG heeft een nieuwe modelverordening Afvalstoffen opgesteld. De Afvalstoffenverordening speelt in op de wijze waarop we nu omgaan met afval en op nieuwe technieken en manieren voor het (gescheiden) inzamelen van afval.

De vorige modelverordening afvalstoffen was uit 2009.