80 miljoen extra beschikbaar voor circulaire economie

Het kabinet stelt 80 miljoen euro extra beschikbaar voor circulaire economie in 2019 en 2020. Decentrale overheden, waaronder gemeenten, en bedrijfsleven kunnen projecten aandragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die passen in de transitie naar een economie zonder afval.

Gemeentelijke ambities

Diverse gemeenten hebben circulaire ambities en zijn op zoek naar het vergroten van hun handelingsperspectief. Het extra budget is hard nodig en biedt mogelijkheden voor versnelling van circulaire economie. Hierbij is het belangrijk om de gehele keten, van producent tot consument, te betrekken.

Circulaire inkoop CO2 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat roepen decentrale overheden en het bedrijfsleven op om voorstellen aan te dragen voor projecten op het gebied van de grond, weg en –waterbouw (GWW); hiervoor is € 17,5 miljoen voor beschikbaar.

Dit budget is een welkome ondersteuning voor projecten bij gemeenten. Deze middelen voor de inzet op CO2-reductie op het terrein van GWW sluit bovendien goed aan op het traject dat de VNG organiseert om in de tweede helft van dit jaar gemeenten hierbij te ondersteunen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het VNG project mail co2@vng.nl