Afval

Ministerie, gemeenten en bedrijfsleven hebben een nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen vastgesteld. In de overeenkomst en het addendum staan belangrijke afspraken over de inzameling en het hergebruik van verpakkingen. Ook is een verduurzamingsagenda opgesteld.

Standpunt

Het huidige debat richt zich voornamelijk op een klein maar financieel belangrijk deel van onze afvalinzameling: kunststofverpakkingen. En bij onze inwoners is zwerfafval een van de grootste ergernissen. In de positionpaper een korte uiteenzetting van deze twee onderwerpen.

Raamovereenkomst verpakkingen

Ledenbrief over de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Lees alles over de uitwerking van het akkoord en wat dit betekent voor uw gemeente.