Afval

Ministerie, gemeenten en bedrijfsleven hebben een nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen vastgesteld. In de overeenkomst en het addendum staan belangrijke afspraken over de inzameling en het hergebruik van verpakkingen. Ook is een verduurzamingsagenda opgesteld.

Schoon belonen, wat kan jij doen?

Pilot van Nederland Schoon. Praktische kennis en voorbeelden van het aanpakken van zwerfvuil.

Praktijkvoorbeelden

AVU, Apothekersvereniging Midden-Nederland, ROVA, gemeente Utrecht

Raamovereenkomst verpakkingen

Ledenbrief over de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Lees alles over de uitwerking van het akkoord en wat dit betekent voor uw gemeente.