Wetstraject Wmo 2015


Terugblik op wetstraject Wmo 2015:

Eerste Kamer

De Eerste Kamer stemde op 8 juli in met de nieuwe Wmo ('Wmo 2015').

Aan de behandeling ging een schriftelijke voorbereiding aan vooraf, zie:


Tweede Kamer

De Tweede Kamer nam op 24 april de Wmo 2015 aan. Oorspronkelijk wetsontwerp

Begin 2014 stuuurde het kabinet het wetsontwerp voor de nieuwe Wmo ('Wmo 2015') naar de Tweede Kamer. Zie:

Vragen Tweede Kamer

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stuurde de Tweede Kamer op 11 maart antwoorden op schriftelijke vragen. Er volgde 14 maart nog een aanvulling op deze nota:

Tweede ronde vragen

De staatssecretaris stuurde op 10 april de Tweede Kamer antwoorden op vragen uit een tweede schriftelijke ronde ('nader verslag'):Hervorming Landurige Zorg: terugblik Kamerbehandeling

Eind maart 2014 informeerde staatsseceretaris Van Rijn de Tweede Kamer over de tranistieplannen rond de Hervorming van Langdurige Zorg (HLZ). Zie:

Koerswijziging...

De staatssecretaris stuurde de Tweede Kamer eind april 2013 de hoofdlijnenbrief Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg (HLZ). De brief ging nog uit van overdracht van de Persoonlijke Verzorging (PV) naar gemeenten. De staatssecretaris maakte echter begin november 2013 bekend de PV vrijwel volledig over te dragen aan zorgverzekeraars.

Kamerdebat

De Tweede Kamer debatteerde juni 2013 met staatssecretaris Van Rijn over zijn hoofdlijnenbrief HLZ (april 2013, zie hierboven). Tijdens het debat diende de Kamer een groot aantal moties in waarover op 18 juni is gestemd. Hieronder de debatverslagen en de uitslagen van de stemmingen: