TransitieBureau Wmo

De VNG en het ministerie van VWS hebben besloten om het transitieproces gezamenlijk te ondersteunen door voor de periode 2011 tot en met 2014 een TransitieBureau Wmo op te richten.

Overleg met betrokkenen

Over het aanbod en de werkwijze van het Transitiebureau wordt regelmatig overlegd met landelijke organisaties van zorgaanbieders, patiënten/cliënten en andere betrokkenen.

Publicaties

Het TransitieBureau heeft in de loop van de tijd over diverse onderwerpen publicaties uitgebracht. Zie ons dossier Wmo 2015 / rubriek Publicaties.

Contact
 

>> Contact opnemen